Projektrapport / – video

I nästa uppgift skulle det planeras, genomföras och utvärderas ett projekt respektive aktivitet med digitalt verktyg. Jag bestämde mig att arbeta med värdegrund i projektet med hjälp av appen PuppetPals. Känslouttryck med hjälp av PuppetPals  https://www.youtube.com/watch?v=YD8d9W7eEGM&feature=youtu.be   Beskrivning I mitt projekt valde jag att arbeta med känslor och hur de uttrycks i samband med en berättelse som... Fortsätt läsa mer →

Geocaching // Skattjakt

Nästföljande uppgift bestod av två bitar. Först skulle jag bekanta mig med Geocaching genom att gå in på geocache.com eller ladda ner appen Geocaching. Den andra delen omfattade en själv arrangerad skattjakt. Geocaching Efter jag har laddat ner appen Geocaching, har jag letat efter en cache i min närhet på förskolan. Under letningen har jag... Fortsätt läsa mer →

Berättande / Animering

Som jag har beskrivit under rubriken `Bild`, så har en uppgift bestod av två delar som var att komponera en bild samt att göra en animerad film. Filmen skulle innehålla tre egna figurer, vilket en av dem skulle föreställa mig själv. Barnen på förskolan jag jobbar på, visade intresse för lite mer skrämmande berättelser, något... Fortsätt läsa mer →

Bild

Nästa utmaning i kursen var en uppgift som omfattade två delar. Den första delen hade som innehåll att komponera en bild. Andra delen av uppgiften beskrivs under rubriken berättande/animering. I skapande av en komponerad bild skulle jag ta tre digitalfotografier, där en bild skulle vara av mig själv. Sedan valde jag två andra bilder som jag... Fortsätt läsa mer →

I veckan har jag ägnat mig åt nästa uppgiften som innebär att spela in ljud. Jag skulle skapa tre ljudfiler som skulle innehåller ljud inomhus och utomhus samt en sång. Dessa ljud skulle även ett barn kunna känna igen. Här har jag försökt att ta hänsyn till barnen på förskolan som jag jobbar på. Inomhus... Fortsätt läsa mer →

Greenscreen

Att jobba med Greenscreen och göra filmer utav det här, tycker jag, är en fantastik och rolig sak. Man får möjlighet att fördjupa sig i en annan värld. I kursen fick vi också i uppgift att skapa en kort film med hjälp av Greenscreen, där det skulle ges tankar kring användning av IKT i förskolan.... Fortsätt läsa mer →

Nästa uppgift var att designa en presentation med Prezi. Den presentation skulle innehålla en redogörelse om hur jag har skapat olika aktiviteter med olika digitala verktyg som Google Docs, Doodle, Google Calendar och Google Drive. Denna uppgift upplevde jag som väldigt givande och lärorik och som jag absolut kommer använda mig av i framtiden. Här... Fortsätt läsa mer →

Reflektion kring programmering

Den nästa uppgiften handlade om att reflektera kring programmering som står i samband med datalogiskt tänkande. I uppgiften skulle jag välja ut 5 nyckelkoncept och förklara dessa samt ge exempel på dem i förskolans verksamhet. Här följer en sammanfattning av de begreppen med deras exempel. Algorithmic notions of flow of Control (algoritmiska begrepp av flöde av kontroll): Algoritmer... Fortsätt läsa mer →

Det här är mitt allra första inlägg. Bloggen skapas i samband med kursen "digitala verktyg i förskolan". I veckan har kursen startat och vi gick igenom formella saker och vad kursens innehåll kommer bli. Efter introduktionen fick jag känslan av att det kommer bli en rolig och givande tid med en massa nya kunskaper och praktiska... Fortsätt läsa mer →

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång