Projektrapport / – video

I nästa uppgift skulle det planeras, genomföras och utvärderas ett projekt respektive aktivitet med digitalt verktyg. Jag bestämde mig att arbeta med värdegrund i projektet med hjälp av appen PuppetPals.

Känslouttryck med hjälp av PuppetPals 

 

Beskrivning

I mitt projekt valde jag att arbeta med känslor och hur de uttrycks i samband med en berättelse som gjordes med appen PuppetPals. Här valde jag att involvera mina kollegor. Tillsammans med mitt arbetslag diskuterades, hur vi kan få in känslor i samband med konflikthantering i projektarbetet med de allra yngsta barnen. Det valdes att ta de äldsta barnen på avdelningen, som består av tvååriga samt blivande tvååriga barn, vilket utgjorde en barngrupp med fem barn. I den kommunen jag arbetar i, har vi ett fokusområde som behandlar barnkonventionen, något som vi ska väva in i vår verksamhet. Vi bestämde oss för att börja med att skapa en berättelse med hjälp av PuppetPals. Här har vi dramatiserat ett problem ifrån verksamhetens vardag med hjälp av figurer som barnen känner igen, då vi använder dem i vår verksamhet. I dramatiseringen låg det fokus på känslor och hur de uttrycks med hjälp av röstläge. Filmen visades för barnen och det skedde en diskussion kring berättelsens innehåll och vilka gemensamma regler som finns. Projektet fortsatts med att utöka kunskap om olika teckensystem, där det tillagds kroppsspråk och mimik (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012), med hjälp av TAKK. Det visualiserades för barnen känslor som glädje, sorg och ilska, något som berättelsen innehöll. I detta sammanhang fick barnen även möjlighet att bekanta sig med appen PuppetPals, där de fick klippa ut sig själva med sina ansiktsuttryck. Därtill synliggjordes det även för barnen hur appen vidare kan användas, då jag pratade in berättelsen där barnen syntes som aktörer i samma berättelse. Barns känslouttryck visades på en dokumentation på väggen med TAKK tecken och en QR kod som innehöll den ursprungliga berättelsen.

Projektmål

Projektet skulle inrikta sig på att stimulera barns samspel samt hjälpa dem att bearbeta konflikter genom digitala verktyg som appen PuppetPals. Eftersom jag arbetar med de yngsta barnen på förskolan, skulle berättelsen innehåller olika teckensystem, det vill säga språk respektive röstläge (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). Ett ytterligare syfte var att tillföra barns teckenskapande som mimik och kroppsspråk, något som skulle främja det multimodala lärandet. Som tidigare nämnts inkluderas Barnkonventionen i vårt arbete med, där fokusen riktar sig på att barnen ska utveckla respekt för varandra samt omsorg om sin närmiljö, vilket kan innebära att kompromissa (Lpfö, 2018). Intentionen med detta projekt är att bana vägen, i syfte till barns utveckling av förmågan att kunna hantera konflikter samt förstå sina rättigheter och skyldigheter, vilket omfattar ansvar för gemensamma regler. På det sättet ska konstruktionen av den egna berättelsen med hjälp av digitalt redskap, utveckla barns digitala kunnande samt lyfta fram barnen både som konsumenter och producenter. Sålunda skulle arbetssättet anses som en ämnesövergripande metod (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012), där värdegrundsarbete samt kunskap om digitala verktyg skulle sammanföras till ett sammanhang.

Referenser

Elm Fristorp, Annika & Lindstrand, Fredrik (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts

Läroplan för förskolan: Lpfö 18. (2018). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=4001

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: